Adept-Service Sp. z o.o.

Maszyny przetwórstwa tworzyw sztucznych i recyklingu, młyny, rozdrabniacze, granulatory, drukarki flexo, części

Adept-Service Sp. z o.o.
wersja en

Elektrostatyka

Rozwiązujemy problemy w wielu gałęziach przemysłu:
  • Produkcja: ładunek elektrostatyczny wzrasta w wyniku przyciągania kurzu do wstęgi materiału. Materiał jest nie do przyjęcia.
  • Opakowania: ładunek elektrostatyczny przyciąga zanieczyszczenia, utrudnia etykietowanie. Produkt jest brakowy.
  • Tworzywa sztuczne: wypraski przyciągają zanieczyszczenia, występuje porażenie prądem obsługującego wtryskarkę.
  • Lakiernictwo: elementy przyciągają zanieczyszczenia, powłoka jest niskiej jakości, detal jest odpadem lub wymagane ponowne polerowanie i kolejne lakierowanie.
  • Tekstylia: ładunek elektrostatyczny przyczynia się do łączenia lub zrywania nici w snowarce. Przestój maszyny.
  • Transport pneumatyczny: ładunek elektrostatyczny podczas transportu ścinków i materiałów zapycha kolektory. Wzrastają koszty konserwacji.
  • Drukowanie: podczas transportu arkuszy powstaje ładunek elektrostatyczny utrudniający ich podawanie.
  • Grafika: ładunek elektrostatyczny zbiera kurz, wzrastają koszty retuszu lub powtórnego robienia zdjęć.
  • Medyczne urządzenia: ładunek elektrostatyczny zbiera kurz podczas pakowania małych produktów. Pogorszenie jakości.
  • Elektronika: destrukcyjne oddziaływanie ładunków, niszczy elektroniczne podzespoły.